Drugie wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” (na którą składać się będą prelekcje, a także podstawy nauki języka polskiego jako obcego oraz języka ukraińskiego) wygłosiła Magda Krajewska –  nauczycielka języka polskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie, oligofrenopedagog, ekspertka Fundacji Plan daltoński, ambasadorka Wiosny Edukacji. Administratorka facebookowej grupy „Poloniści z pasją”. Współorganizatorka Nocy Belfrów – oddolnej inicjatywy, która ma na celu pokazanie warsztatu pracy opartego na aktywizujących, nowatorskich i niestandardowych metodach nauczania i różnorodnych narzędzi TIK. Współautorka bloga Lekcje szyte na miarę. Współzałożycielka grupy Zaproś mnie na swoją lekcję i Zobacz moją lekcję. Na co dzień pracuje z ocenianiem kształtującym i OK zeszytem. Nie używa podręczników i ćwiczeń. Swoje lekcje opiera na podstawie programowej, lekturach i tekstach bliskich uczniom. Wierzy w to, że uczniowie mają moc sprawczą. Wystarczy im tylko na nią pozwolić.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.