Czwarte wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” wygłosiła Kinga Maciaszczyk – psycholog, psychoterapeuta i psychotraumatolog w trakcie certyfikacji.
W oświacie prawie 20 lat – początkowo jako polonistka, później psycholog szkolny i doradca metodyczny. Była pomysłodawczynią i koordynatorką wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych i kulturowych, trzykrotnie wymiany młodzieży polskiej i ukraińskiej. Współpracowała z oświatą polonijną, prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w kraju i zagranicą. Od kilku lat udziela pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom, nastolatkom i dorosłym.
Obecnie wspiera nauczycieli wraz z zespołem doradców metodycznych jako konsultant i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
I wciąż wierzy, że praca w oświacie może być źródłem satysfakcji i spełnienia, o ile w drugim człowieku dostrzeżemy… człowieka.

 

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.