Jaki ma motyw, że się uczy?

Efektywne uczenie, bez względu na wiek, musi być wolą uczącego się. Zadaniem nauczyciela jest uruchomić energię ucznia, ukierunkować na cel i wykorzystać w sytuacji uczenia się. O motywacji do uczenia się jako stanie możemy mówić wtedy, gdy uczeń nie ma utrwalonego gotowego schematu, a nauczyciel może go uruchomić poprzez zainteresowanie lub spowodowanie, że cele będą mu się wydawały ważne do osiągnięcia.

Motywy, dla których ludzie podejmują określone działania mają dwa źródła: zewnętrzne i wewnętrzne.

– Proszę Pani, a to będzie na ocenę? – to nielubiane przeze mnie pytanie jest nierozerwalnie związane z motywacją zewnętrzną i jest oparte o tradycyjny system oceniania w szkole, czyli karę lub nagrodę. Oceny lub uwagi mają skłonić uczniów do wykonywania zadań proponowanych przez nauczyciela. Uczeń musi zaangażować swoją energię po to, aby wykonać zadanie. Bez zewnętrznego motywatora nie chciałby wykonać polecenia. Ten mechanizm nie podnosi rangi zadania, a łączy jego pomyślne wykonanie z konsekwencjami: uczeń otrzymuje nagrodę lub karę. Natomiast sama czynność staje się jedynie narzędziem w osiągnięciu nagrody. Zarządzanie motywacją uczniów jedynie przez system ocen może powodować obniżenie refleksji nad działaniem. Uczeń staje się bardziej wykonawcą niż sprawcą działań. Zadaniem nauczyciela powinno być podejmowanie takich działań, które pozwolą na przekształcenie motywacji zewnętrznej w wewnętrzną. Motywacja wewnętrzna to podejmowanie działań ze względu na ich treść i cel. Aby kształtować motywację wewnętrzną, uczeń powinien  mieć wpływ na przebieg wydarzeń i działań wokół uczenia. Wartość działania uczeń dostrzega wtedy, gdy jest ono związane z: zaspokajaniem ciekawości, rozwijaniem zainteresowań, skutecznością podejmowanych przez niego działań, posiadaniem wpływu na to, co się dzieje, użytecznością proponowanych treści. Akceptacja i bezpieczeństwo, którego uczeń doświadcza, zwiększa możliwość skupienia się na zadaniach. Uczeń czuje się bezpiecznie i nie musi marnować energii na chronienie siebie i poczucia swojej wartości.

Współczesna szkoła zmienia się, ale nadal podstawowym mechanizmem motywującym ucznia jest kara lub nagroda. Często proponowanym modelem kształcenia jest nauka, gdzie nadal jest mało miejsca na rozmowy, myślenie, działanie. Szkolenie „Jaki ma motyw, że się uczy?” jest poświęcone wzbudzaniu motywacji wewnętrznej i oparte na 14 – letnim doświadczeniu pracy w szkole prowadzącej je. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną  techniki mobilizujące i angażujące uczniów, pokazana zostanie organizacja lekcji i uczenie współpracy, samodzielnego myślenia i działania.

                                                                                          ZAREJESTRUJ SIĘ 

 

  1. Joanna Malinowska, Motywacja jako warunek efektywnego uczenia się dzieci, w: Uczenie się dzieci- myślenie i działanie, red. Joanna Malinowska, Teresa Neckar- Ilnicka, Epideixis, Kraków, 2015,  s. 168.