O szkoleniu:

Metoda LEGO-LOGOS jest rekomendowana zarówno jako niezależny program filozofowania i rozwijania kreatywności, jak również metoda wspomagająca nauczanie na lekcjach etyki i filozofii, języka polskiego i języków obcych, przedsiębiorczości, zajęciach plastycznych oraz wszędzie tam, gdzie elementem składowym jest kreatywność i myślenie abstrakcyjne.

Metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ pomaga przeprowadzić ciekawe, inspirujące i angażujące zajęcia. Pomaga rozwijać takie zdolności jak: analizowanie i syntezowanie treści, logiczne myślenie oraz uczy czytania ze zrozumieniem, słuchania innych, dyskutowania, pracy zespołowej, myślenia abstrakcyjnego i kreatywnego.

Dzięki metodzie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ możesz wzbogacić swój warsztat pracy o nowoczesne i niestandardowe sposoby nauczania.

Kursy ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ adresowane są do:

  • akademików zainteresowanych dydaktyką szkolną i akademicką,
  • nauczycieli filozofii i etyki,
  • nauczycieli pozostałych przedmiotów szkolnych humanistycznych,
  • nauczycieli wychowania przedszkolnego,
  • animatorów kultury, trenerów,
  • oraz wszystkich osób zainteresowanych kształceniem filozofii i kreatywności.

Nie o to chodzi, by nieść światło jak Prometeusz i cierpieć męki jak Syzyf, lecz o to, by ogień rozpalić w uczniach!

Weź udział w kursie filozoficznej metody rozwijania kreatywności ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos), a pokażę Ci drogę rebeliantów, twórców i odkrywców, którymi są Twoi uczniowie.

Jarosław M. Spychała.

Uczestnik kursu otrzyma także bezpłatnie:

  • Toolbox z opisem metody
  • Toolbox z zestawem tekstów na zajęcia

Po wykupieniu szkolenia dyrekcja otrzymuje link do wirtualnego pokoju, w którym spotykają się wszyscy uczestnicy. Nauczyciele potrzebują dostępu do internetu na wybranym urządzeniu.

Inspirownia Edukacyjna

Inspirujemy Ciebie
tak byś inspirował uczniów