Wielu nauczycieli szuka sposobu na motywowanie uczniów. Zastanawiamy się jak oddziaływać, aby uczenie było skuteczne i jak wspierać uczniów w rozwijaniu motywacji wewnętrznej. Wynika ona z naszych pragnień i potrzeb, które chcemy zrealizować i powoduje, że realizujemy działania, które nie prowadzą do korzyści materialnych, a satysfakcję daje nam już samo osiągnięcie celu. Inaczej jest z motywacją zewnętrzną, bo opiera się ona na czynnikach, które pochodzą z zewnątrz: ocenach, nagrodach, pieniądzach. W motywacji zewnętrznej elementem, który stymuluje jest wynik, a nie proces prowadzący do osiągnięcia celu.

Program:
Wspomaganie uczniów w kształtowaniu motywacji wewnętrznej.
Organizacja pracy na lekcji.
Angażowanie uczniów w lekcję.
Praca grupowa i praca zespołowa.
O możliwości wyboru na lekcji.
System kar i nagród oraz system oceniania a motywacja.
Samodzielność uczniów.

Czas trwania: 4 h

Inspirownia Edukacyjna

Inspirujemy Ciebie
tak byś inspirował uczniów