Kurs MALI REBELIANCI – 27 września 2022

119.00 

Nie o to chodzi, by nieść światło jak Prometeusz i cierpieć męki jak Syzyf, lecz o to, by ogień rozpalić w uczniach!
Weź udział online w kursie filozoficznej metody rozwijania kreatywności Mali Rebelianci, a pokażę Ci drogę rebeliantów, twórców i odkrywców, którymi są Twoi uczniowie.
                                                                                                  dr Jarosław M. Spychała

⏰ Termin: 27 września, godz.17:00 – 19:00
📌 Czas trwania: ok. 2 godziny
💻 Forma: warsztaty online na platformie ZOOM
👩‍🏫 Prowadzący: dr Jarosław Marek Spychała
💵 Inwestycja: 119 zł

Metoda Mali Rebelianci kształci kluczowe kompetencje przyszłości – 4K:
💡 kreatywność
💡 komunikacja
💡 krytyczne myślenie
💡 kooperacja

Metoda Mali Rebelianci rozwija ponadto inne ważne kompetencje:
💡 motywację do nauki
💡 ciekawość poznawczą uczniów
💡 myślenie niekonwencjonalne
💡 śmiałość komunikacyjną
💡 odwagę działania w grupie
💡 radość czytania
💡 fascynację teksami kultury
💡 zdolność postrzegania problemów i zmian jako szans.

Metoda Mali Rebelianci może być stosowana przez:
💡nauczycieli szkolnych wszystkich etapów kształcenia
💡 nauczycieli wychowania przedszkolnego
💡 nauczycieli akademickich
💡 nauczycieli filozofii, etyki, języka polskiego, języków obcych, historii
💡 wykładowców przedmiotów projektowych i artystycznych
💡 psychologów i psychoterapeutów
💡 rodziców zainteresowanych indywidualnym kształceniem swoich dzieci
💡 animatorów kultury
💡 trenerów i coachów

Uczestnik kursu otrzyma także bezpłatnie:

🎁 Toolbox z opisem metody
🎁 Toolbox z zestawem tekstów na zajęcia
🎁 zaświadczenie o ukończeniu kursu.

🧾  Udział w szkoleniu może także dofinansować szkoła/ placówka, która opłaci fakturę w terminie 14 dni – w miejscu dane do faktury wpisz dane szkoły wraz z dopiskiem – 14-dniowy termin płatności.

14 wolnych miejsc

Kategoria: Tagi: ,

Metoda Mali Rebelianci jest rekomendowana zarówno jako niezależny program filozofowania i rozwijania kreatywności, jak również metoda wspomagająca nauczanie na lekcjach etyki i filozofii, języka polskiego i języków obcych, przedsiębiorczości, zajęciach plastycznych oraz wszędzie tam, gdzie elementem składowym jest kreatywność i myślenie abstrakcyjne. Metoda wykorzystywana jest także z powodzeniem przez psychologów i psychoterapeutów, coachów i marketingowców.

Zakres zastosowania metody  różnicuje się w zależności od grup odbiorców jak i celów stawianych metodzie. Metoda Mali Rebelianci może być stosowana zarówno w wymiarze wczesnoszkolnym, szkolnym i akademickim, jak i w praktyce psychoterapeutycznej, coachingowej, w pracy osób z branży kreatywnych i HR.
W wymiarze edukacyjnym głównym celem szkolnym metody Mali Rebelianci jest rozwijanie naturalnych zdolności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do filozofowania, kreatywnego myślenia oraz zdolności lingwistycznych w zakresie posługiwania się językiem polskim i językami obcymi.
Do szkolnych celów szczegółowych należy rozwijanie umiejętności w zakresie: czytania ze zrozumieniem; pracy z tekstem źródłowym; analizy i syntezy; logicznego wnioskowania; uważnego słuchania innych; argumentowania; dyskutowania; dostrzegania i definiowania problemów; obserwowania procesów myślowych i wnioskowań innych ludzi; umiejętności współdziałania w grupie; rozwiązywania problemów na drodze dialogu i konsensusu; twórczej ekspresji.
W wymiarze gospodarczym metoda Mali Rebelianci znajduje zastawanie zarówno w design i służy do szeroko rozumianej pracy konceptualnej oraz projektowania przedmiotów użytkowych i usług; w obszarze marketingu stosuje się metodę Mali Rebelianci zarówno w procesie kreowania pojedynczych reklam, jak i opracowywania całych strategii reklamowych oraz budowania marek produktów i firm.

Absolwent kursu dzięki metodzie MR możesz wzbogacić swój warsztat pracy o nowoczesne i niestandardowe sposoby nauczania.

Inspirownia Edukacyjna

Inspirujemy Ciebie
tak byś inspirował uczniów