OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:

Co łączy poczucie własnej wartości nauczyciela z poczuciem własnej wartości jego ucznia?

O znaczeniu poczucia własnej wartości w edukacji i w życiu.

Jak zadbać o poczucie własnej wartości nauczyciela i ucznia?

Jak odnaleźć mocne strony nauczyciela i ucznia?

Jaką rolę odgrywa perfekcjonizm w życiu nauczyciela i jak wpływa na jego poczucie własnej wartości?

Kilka pomysłów na lekcje wychowawcze wokół poczucia własnej wartości.

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com