OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:
Jak obudzić kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji, czyli wór inspiracji dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i wychowawców.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:
– Jak rozwijać kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji?
– Jak nauczyć uczniów samodzielnego myślenia i pracy grupowej?
– Dlaczego warto rozwijać kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji?
-Od czego powinien zacząć nauczyciel?

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com