Dziesiąte wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” (na którą składać się będą prelekcje, a także podstawy nauki języka polskiego jako obcego oraz języka ukraińskiego) wygłosił Leszek Dowgiałło – pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, inspektor BHP, autor publikacji dla pedagogów, prezes Zarządu Centrum Szkoleniowo-Doradczego Proklient Sp. z o.o. Wykładowca akademicki. Inicjator i organizator cyklu konferencji 3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj… dla pedagogów i psychologów. Inicjator i realizator gminnych telefonów wsparcia. Od dekady szkolący kadrę pedagogiczną, samorządową oraz uczniów w całej Polsce. W swojej karierze pracował jako streetworker, na co dzień pomagając osobom marginalizowanym. Doradca osób niepełnosprawnych. Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i współpracował z sześcioma zakładami karnymi w kraju. Animator lokalny dla młodzieży. Prowadził świetlice socjoterapeutyczne, współpracował z kuratorami i policją. Asystent rodziny. Strażak ochotnik. Zainteresowania: kryzysy suicydalne, współczesne problemy młodzieży, cyberprzestrzeń oraz wykorzystywanie seksualne. Pomagał w ujęciu pedofilów. Odwiedził setki szkół, przepracowując tysiące godzin z zakresu profilaktyki, uzależnień, kryzysów suicydalnych, pierwszej pomocy i samoobrony. Diagnozował dziesiątki gmin i pisał plany naprawcze. Na co dzień współpracuje z firmą dbającą o systemy oświatowe. Edukator kadry pedagogicznej. Zwolennik higieny umysłowej nauczycieli. Zwolennik ergonomii i racjonalizacji działań oświatowych. Administrator Profilaktyki według Leszka.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.