Kolejną prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Barbara Sosnowska-Babik – od 10 lat lektorka języka polskiego jako obcego, od 3 lat mama, od 2 – właścicielka szkoły języka polskiego dla obcokrajowców „Polski dla całej rodziny”, od roku egzaminatorka na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego na poziomie B1. Uczy języka polskiego osoby w każdym wieku i z każdej strony świata, jednocześnie wspierając całe rodziny w odnalezieniu się w nowej sytuacji życia za granicą. Obecnie zaangażowana w pomoc uchodźcom z Afganistanu i Ukrainy, współtworzy projekt myzwami.org – skondensowany kurs języka polskiego dla Ukraińców (i nie tylko) połączony z bazą najpotrzebniejszych informacji na temat (prze)życia w Polsce.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.