Czwartą prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Agnieszka Futera – lektorka języka polskiego jako obcego od 2012 r., absolwentka specjalizacji glottodydaktycznej na KUL. Od 2016 r. uczy również online. Prowadzi kursy indywidualne oraz grupowe dla dorosłych i starszej młodzieży. Członkini komisji podczas egzaminów certyfikatowych. Publikuje językowe ciekawostki i inne materiały dla uczących się na stronie Polish language – more info

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.