O mnie…

Było minimalistycznie, teraz czas na zebranie wszystkich informacji, osiągnięć i umieszczenie ich na tej jednej stronie.

Nazywam się Katarzyna Drausal. Jestem nauczycielem języka niemieckiego i angielskiego. Obecnie pracuję w szkole podstawowej, gdzie spełniam się także jako wychowawca klasy. Ukończyłam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Gdańskim, filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz trzy kierunki podyplomowe: prawo oświatowe, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość.

Jestem:

 • nauczycielem języka niemieckiego i angielskiego
 • trener wspomagania pracy szkoły
 • wykładowcą w Wyższej Szkole Ateneum – kompetencje przyszłości
 • metodyk kształcenia na odległość
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty
 • Microsoft Innovative Educator
 • specjalista TIK
 • prezesem Polskiego Stowarzysznia Nauczycieli Języka Niemieckiego o/ Trójmiasto
 • organizatorką wielu edukacyjnych wydarzeń: Edumiesiąc, Akademia Germanisty, Webinergia, Maraton edukacyjny – Jak uczyć online,  Rozwiązanie na zdalne nauczanie
 • entuzjastką innowacyjnych metod pracy na lekcji
 • ekspertką w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu
 • prelegentka podczas wydarzeń edukacyjnych w Polsce i za granicą
 • laureatką nagrody Edukator Roku: edycja online

 

Ukończyłam:

 • lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Gdańskim
 • filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • trzy kierunki podyplomowe: prawo oświatowe, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

 • szkoła podstawowa – nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
 • szkoła ponadgimnazjalna – nauczyciel języka niemieckiego
 • przedszkole – dyrektor ds. pedagogicznych
 • współautor powstającego podręcznika

 

 

mgr Katarzyna Drausal – certyfikowany trener wspomagania pracy szkoły, czynny nauczyciel języków obcych. Entuzjastka innowacyjnych metod pracy na lekcji. Ekspertka w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. W swojej pracy zwraca uwagę na kształtowanie kompetencji przyszłości. Inicjatorka takich onlinowych wydarzeń jak Edumiesiąc, Webinergia, Rozwiązanie na zdalne nauczanie, Maraton jak uczyć online. Prelegentka podczas wydarzeń edukacyjnych w Polsce i za granicą. Laureatka nagrody Edukator Roku: edycja online.