OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą urozmaicić swoje lekcje

Czas trwania: 6 godz. dydaktycznych

Forma: online

Program:
Jak stworzyć filmowe angażujące materiały na lekcje?
Załączanie filmów do platformy Edpuzzle.
Przykłady pytań w Edpuzzle.
Tworzenie klas w Edpuzzle.
Integracja Edpuzzle z Google Classroom.
Przydzielanie zadań w Edpuzzle.
Edpuzzle jako forma sprawdzenia wiedzy – raporty z pracy uczniów.
Edpuzzle jako podstawa lekcji odwróconej.
Formułowanie angażujących pytań, które sprawdzają się w filmach Edpuzzle.
Nagrywanie samodzielnie przygotowanej prezentacji (np. w Genially, Canvie, Google Slides, PowerPoint).1. Zapoznanie z platformą Genially. Przećwiczenie podstawowych funkcji i stworzenie bazy do dalszych działań. Poznanie genialnych tipów.

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com