Ukraina w edukacji – Від слова do słowa – jak uczyć słownictwa dzieci ukraińskojęzyczne?

Kolejną prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Barbara Sosnowska-Babik – od 10 lat lektorka języka polskiego jako obcego, od 3 lat mama, od 2 – właścicielka szkoły języka polskiego dla obcokrajowców „Polski dla całej rodziny”, od roku egzaminatorka na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego na poziomie B1. Uczy języka polskiego osoby w każdym wieku i z każdej strony świata, jednocześnie wspierając całe rodziny w odnalezieniu się w nowej sytuacji życia za granicą. Obecnie zaangażowana w pomoc uchodźcom z Afganistanu i Ukrainy, współtworzy projekt myzwami.org – skondensowany kurs języka polskiego dla Ukraińców (i nie tylko) połączony z bazą najpotrzebniejszych informacji na temat (prze)życia w Polsce.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Co zrobić, żeby lekcja nie była nudna? Pomysły ćwiczeń sprawdzających umiejętności słuchania, czytania oraz pisania na poziomie A1 i A2

Piątą prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Iga Kolasińska – lektor języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie. Jako lektor i nauczyciel może się pochwalić pracą zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi. Prowadzi na Instagramie stronę Polska Polka, który w zabawny i przystępny sposób tłumaczy zawiłości języka polskiego jako obcego.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Dziwny, obcy, lecz kluczowy- rodzaj męskoosobowy – przegląd zagadnień trudnych dla Słowian i kilka propozycji ćwiczeń

Czwartą prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Agnieszka Futera – lektorka języka polskiego jako obcego od 2012 r., absolwentka specjalizacji glottodydaktycznej na KUL. Od 2016 r. uczy również online. Prowadzi kursy indywidualne oraz grupowe dla dorosłych i starszej młodzieży. Członkini komisji podczas egzaminów certyfikatowych. Publikuje językowe ciekawostki i inne materiały dla uczących się na stronie Polish language – more info

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Od metody do swobody komunikacyjnej w nauce JPJO

Trzecią prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Rafał Filipski – nauczyciel języka polskiego, glottodydaktyk, kulturoznawca, tutor, egzaminator z języka polskiego, a przede wszystkim zwariowany człowiek. W wolnym czasie prowadzi stronę „Belfer z klasą – Rafał Filipski”.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Język polski jako obcy w edukacji outdoorowej

Drugą prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Justyna Gorce-Bałut – z wykształcenia polonista-językoznawca i manager sztuki. Z zawodu nauczyciel praktyk i teoretyk. Badaczka edukacji alternatywnej, szczególnie francuskiej Ecole Moderne Celestyna Freineta. Dokładne obszary zainteresowań to: edukacja poza murami klasy szkolnej, niwelowanie skutków Zespołu Deficytu Natury oraz współpraca i sieciowanie nauczycieli. Propagatorka 100 języków dziecka i podejścia Reggio Emilia. Odbyła liczne wizyty studyjne w szkołach poza Polską, szukając inspiracji do zmian. Na co dzień nauczyciel w bydgoskiej szkole międzynarodowej; nakłada ramy teorii na codzienne działania, dając miejskim dzieciom możliwość odetchnięcia w plenerze i doświadczenia dobrodziejstw piękna otaczającego nas świata. Idąc konsekwentnie tą drogą, swoje codzienne zajęcia prowadzi w znacznej części w przestrzeni zewnętrznej, poza murami budynku szkoły. Na co dzień pracuje z uczniami 30 narodowości, prowadząc zajęcia w języku angielskim. Pierwszym, studyjnym, doświadczeniem zawodowym była praca jako glottodydaktyk w warszawskim IKO w latach 2000.
Prywatnie poliglota, mama trójki trójjęzycznych dzieci.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – 10 pierwszych lekcji języka polskiego jako obcego

Pierwszą prelekcję z cyklu podstaw nauczania języka polskiego jako obcego (w ramach konferencji „Ukraina w edukacji”) wygłosi Magdalena Rosada – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, glottodydaktyczka, egzaminatorka egzaminu certyfikatowego z języka polskiego, pasjonatka uczenia (się).
W pracy kieruje się zasadami oceniania kształtującego oraz Porozumienia bez Przemocy. Uczy, jak uczyć i cieszyć się uczeniem. Autorka bloga edukacyjnego www.codzisiajrobimy.pl oraz kanału YT o tej samej nazwie.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Ukraińskie dzieci w naszej szkole – jak je przyjąć i zintegrować?

Jedenaste wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” (na którą składać się będą prelekcje, a także podstawy nauki języka polskiego jako obcego oraz języka ukraińskiego) wygłosiła Anna Jurewicz –  twórczyni Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ, głęboko przekonana, że współpraca jest podstawą rozwoju, ekspertka ds. edukacji, trenerka, coach, certyfikowany Mistrz Praktyk NLP Polskiego Instytutu NLP w Warszawie. Posiada doświadczenie pracy w sporcie wyczynowym (gimnastyka artystyczna) jako trener, w szkole jako nauczyciel języka polskiego, w placówce doskonalenia nauczycieli jako konsultant i dyrektor oraz redaktor naczelna czasopisma „45 Minut”. Setki, a nawet tysiące godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i liderów edukacji. Autorka licznych publikacji z zakresu oświaty – m.in. programy projektów wprowadzających kompetencje kluczowe, poradnik „Jak budować współpracę w szkole”. Realizatorka pilotażu programu „Kompetencje kluczowe – przywództwo” dla 600 dyrektorów. Entuzjastka turkusowych organizacji. Regeneruje siły praktykując jogę i pozytywne myślenie.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Dziesiąte wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” (na którą składać się będą prelekcje, a także podstawy nauki języka polskiego jako obcego oraz języka ukraińskiego) wygłosił Leszek Dowgiałło – pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, inspektor BHP, autor publikacji dla pedagogów, prezes Zarządu Centrum Szkoleniowo-Doradczego Proklient Sp. z o.o. Wykładowca akademicki. Inicjator i organizator cyklu konferencji 3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj… dla pedagogów i psychologów. Inicjator i realizator gminnych telefonów wsparcia. Od dekady szkolący kadrę pedagogiczną, samorządową oraz uczniów w całej Polsce. W swojej karierze pracował jako streetworker, na co dzień pomagając osobom marginalizowanym. Doradca osób niepełnosprawnych. Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i współpracował z sześcioma zakładami karnymi w kraju. Animator lokalny dla młodzieży. Prowadził świetlice socjoterapeutyczne, współpracował z kuratorami i policją. Asystent rodziny. Strażak ochotnik. Zainteresowania: kryzysy suicydalne, współczesne problemy młodzieży, cyberprzestrzeń oraz wykorzystywanie seksualne. Pomagał w ujęciu pedofilów. Odwiedził setki szkół, przepracowując tysiące godzin z zakresu profilaktyki, uzależnień, kryzysów suicydalnych, pierwszej pomocy i samoobrony. Diagnozował dziesiątki gmin i pisał plany naprawcze. Na co dzień współpracuje z firmą dbającą o systemy oświatowe. Edukator kadry pedagogicznej. Zwolennik higieny umysłowej nauczycieli. Zwolennik ergonomii i racjonalizacji działań oświatowych. Administrator Profilaktyki według Leszka.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Historyczne korzenie państwowości ukraińskiej

Dwunaste wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” (na którą składać się będą prelekcje, a także podstawy nauki języka polskiego jako obcego oraz języka ukraińskiego) wygłosiła dr Marta Studenna-Skrukwa – historyczka, pracowniczka Wydziału Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki „Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej”.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

Kliknij PLAY, a następnie strzałeczki w prawym dolnym rogu, aby oglądać na całym ekranie.

Zobacz

Ukraina w edukacji – Kulturowe love. Ukraińskie inspiracje

Dziewiąte wystąpienie podczas konferencji „Ukraina w edukacji” wygłosiła Katarzyna Włodkowska – eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradca metodyczny, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. Prelegentka na wielu ogólnopolskich konferencjach. Wyróżniona w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, w 2018 roku znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w Polsce, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski. Od 15 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego.
UWAGA! Wystąpienie to dostępne jest tylko na stronie Facebooka. W związku z tym zapraszamy tam, a tutaj udostępniamy prezentację prowadzącej.

Wróć na stronę główną konferencji TUTAJ.

 

Zobacz

Inspirownia Edukacyjna

Inspirujemy Ciebie
tak byś inspirował uczniów