Edumiesiąc – Co robić by wesprzeć uczniów z doświadczeniem migracji i ułatwić sobie pracę?

Temat: Co robić by wesprzeć uczniów z doświadczeniem migracji i ułatwić sobie pracę? Doświadczenia praktyka.
Gość: Łukasz Szeliga

Chciałabyś otrzymać zaświadczenie z tego szkolenia?
Koszt zaświadczenia to 20 zł.
W tym celu wejdź w poniższy link i dokonaj płatności.
W miejscu ulica wpisz nazwę szkolenia. Zaś w miejscu nr domu podaj miesiąc odbywania się szkolenia od 1 do 12.
Pamiętaj, aby sprawdzić czy dobrze podałaś adres mailowy.

IDĘ PO ZAŚWIADCZENIE – KLIKNIJ TUTAJ

Zobacz

Edumiesiąc – Jak pracować z uczniami powracającymi z zagranicy i obcokrajowcami?

Edumiesiąc – Jak pracować z uczniami powracającymi z zagranicy i obcokrajowcami?

Gościem tego spotkania była Pani Renata Tomala-Pasternak.

 

Chciałabyś otrzymać zaświadczenie z tego szkolenia?
Koszt zaświadczenia to 20 zł.
W tym celu wejdź w poniższy link i dokonaj płatności.
W miejscu ulica wpisz nazwę szkolenia. Zaś w miejscu nr domu podaj miesiąc odbywania się szkolenia od 1 do 12.
Pamiętaj, aby sprawdzić czy dobrze podałaś adres mailowy.

IDĘ PO ZAŚWIADCZENIE – KLIKNIJ TUTAJ

Zobacz

Ocenianie bez ocen – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:

Ocenienie w edukacji zdalnej spędza sen z nauczycielskich oczu, ponieważ dotychczasowe sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów przestały być wiarygodne.
Szkolenie “Jak oceniać bez ocen?” pokazuje sposoby innego podejścia do oceniania.

Uczestnik szkolenia:
– nauczy się stawiać cele do pracy,
– nauczy się formułować cele w języku ucznia,
– pozna możliwości rozwijania kompetencji na lekcji,
– pozna techniki monitorowania celów kształcenia online oraz zasady doboru narzędzi,
– pozna sposoby podsumowania lekcji,
– dowie się jak przekonać rodziców i uczniów do oceniania bez stopni.

POBIERZ I WYDRUKUJ

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

Błędy w uczeniu się i relacjach – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:
Błąd jest wpisany w proces uczenia, nadal jednak w polskiej szkole niedoceniany. Jako nauczyciele i rodzice często widzimy błąd jako coś negatywnego. W szkołach dążymy do tego, aby sprawdziany wiedzy i umiejętności były pisane bezbłędnie, bo błędy oznaczają słabszą ocenę, a co za tym idzie etykietę „jesteś słaby,” „nie radzisz sobie.” Aby błędy przestały razić, muszą być uznane jako informacja na temat stanu wiedzy i umiejętności ucznia. W szkolnej pracy z porażkami bardzo ważne są relacje: ze sobą, z uczniami, z rodzicami i innymi nauczycielami, bo „Porażka jest okazją do tego, żeby zaczynać od nowa.”

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • tworzyć zadania pokazujące błędy w uczeniu,
  • spożytkować błędy w pracy nad swoim rozwojem i w relacjach z uczniami,
  • rodzicami i innymi nauczycielami.

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

LEGO – LOGOS – szkolenie

Nie o to chodzi, by nieść światło jak Prometeusz i cierpieć męki jak Syzyf, lecz o to, by ogień rozpalić w uczniach!
Weź udział online w mini kursie filozoficznej metody rozwijania kreatywności ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos), a pokażę Ci drogę rebeliantów, twórców i odkrywców, którymi są Twoi uczniowie.
                                                                                                                 Jarosław M. Spychała.

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3-4 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

 

Metoda ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos) jest rekomendowana zarówno jako niezależny program filozofowania i rozwijania kreatywności, jak również metoda wspomagająca nauczanie na lekcjach etyki i filozofii, języka polskiego i języków obcych, przedsiębiorczości, zajęciach plastycznych oraz wszędzie tam, gdzie elementem składowym jest kreatywność i myślenie abstrakcyjne. Metoda wykorzystywana jest także z powodzeniem przez psychologów i psychoterapeutów, coachów i marketingowców.
Zakres zastosowania metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ różnicuje się w zależności od grup odbiorców jak i celów stawianych metodzie. ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ może być stosowana zarówno w wymiarze wczesnoszkolnym, szkolnym i akademickim, jak i w praktyce psychoterapeutycznej, coachingowej, w pracy osób z branży kreatywnych i HR.
W wymiarze edukacyjnym głównym celem szkolnym metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ jest rozwijanie naturalnych zdolności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do filozofowania, kreatywnego myślenia oraz zdolności lingwistycznych w zakresie posługiwania się językiem polskim i językami obcymi.
Do szkolnych celów szczegółowych należy rozwijanie umiejętności w zakresie: czytania ze zrozumieniem; pracy z tekstem źródłowym; analizy i syntezy; logicznego wnioskowania; uważnego słuchania innych; argumentowania; dyskutowania; dostrzegania i definiowania problemów; obserwowania procesów myślowych i wnioskowań innych ludzi; umiejętności współdziałania w grupie; rozwiązywania problemów na drodze dialogu i konsensusu; twórczej ekspresji.
W wymiarze gospodarczym metoda ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ znajduje zastawanie zarówno w design i służy do szeroko rozumianej pracy konceptualnej oraz projektowania przedmiotów użytkowych i usług; w obszarze marketingu stosuje się metodę ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ zarówno w procesie kreowania pojedynczych reklam, jak i opracowywania całych strategii reklamowych oraz budowania marek produktów i firm.

Absolwent kursu dzięki metodzie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ możesz wzbogacić swój warsztat pracy o nowoczesne i niestandardowe sposoby nauczania.

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

Godzina wychowawcza – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:
jaki jest sens prowadzenia godzin wychowawczych?
Dlaczego warto zadbać o lekcje wychowawcze?
Jak powinny wyglądać zajęcia z wychowawcą?
Zastanowimy się wspólnie nad tym, jak rozmawiać z młodzieżą o życiu i jak przekonać ich do szkoły?
Co sądzą o tym nasi uczniowie?

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

Kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:
Jak obudzić kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji, czyli wór inspiracji dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i wychowawców.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:
– Jak rozwijać kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji?
– Jak nauczyć uczniów samodzielnego myślenia i pracy grupowej?
– Dlaczego warto rozwijać kreatywne i krytyczne myślenie w edukacji?
-Od czego powinien zacząć nauczyciel?

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

Poczucie wartości nauczyciela i ucznia – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:

Co łączy poczucie własnej wartości nauczyciela z poczuciem własnej wartości jego ucznia?

O znaczeniu poczucia własnej wartości w edukacji i w życiu.

Jak zadbać o poczucie własnej wartości nauczyciela i ucznia?

Jak odnaleźć mocne strony nauczyciela i ucznia?

Jaką rolę odgrywa perfekcjonizm w życiu nauczyciela i jak wpływa na jego poczucie własnej wartości?

Kilka pomysłów na lekcje wychowawcze wokół poczucia własnej wartości.

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

 

Zobacz

Relacje i spotkania z rodzicami – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:
Jaki jest sens prowadzenia godzin wychowawczych?
Dlaczego warto zadbać o lekcje wychowawcze?
Jak powinny wyglądać zajęcia z wychowawcą?
Zastanowimy się wspólnie nad tym, jak rozmawiać z młodzieżą o życiu i jak przekonać ich do szkoły?
Co sądzą o tym nasi uczniowie?

Prowadząca: Anna Konarzewska

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

Rola współczesnego wychowawcy – szkolenie

OFERTA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Forma: online lub stacjonarnie

Program:
Mieć autorytet czy być autorytetem dla swoich uczniów?
Kim powinien być współczesny wychowawca?
Na jakich działaniach powinni skupić się współcześni nauczyciele?
Dowiemy się też o tym, w jakie pułapki i schematy myślenia wpada nauczyciel-wychowawca.
Dlaczego warto być odważnym i wyjść ze swojej strefy komfortu?
Jaka rolę pełni empatia w budowaniu relacji z uczniem i co sądzą o tym nauczyciele?

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

inspirowniaedukacyjna@gmail.com

Zobacz

Inspirownia Edukacyjna

Inspirujemy Ciebie
tak byś inspirował uczniów